Vzor č. 130

Ažurový pruh s listy zdůrazněnými zkříženými oky
Listový pruh nad 25 oky.
Pokud chceme plést několik pruhů vedle sebe, potřebujeme počet ok:
násobek 21 + 4 (+ okr. oka)

V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady.
V rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace). Pouze  oko, pletené na líci hladce za zadní nit, pleteme na rubu obrace za zadní nit.
Vodorovně pleteme lícové řady podle značek zprava doleva.
Pro centrální pruh pleteme 1x celý zobrazený úsek vzoru, pro vodorovně opakované pruhy vedle sebe opakujeme úsek vzoru před žlutou svislou linkou a řady končíme oky za žlutou svislou linkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, opakujeme řady 1 až 12.


Grafický popis:

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 29-hl   1 oko hladce
   1 oko hladce anglicky (tj. za zadní nit),
na rubu pleteme obrace za zadní nit.)
vzor 29-obr   1 oko obrace
nahodit za příč  1 oko nahodit
vzor 41-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 41-2splpřet   2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
3x3vlevo   6 ok překřížit vlevo: 3 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 3 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce
3x3vpravo   6 ok překřížit vpravo: 3 oka dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 3 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce


Zdroj: avercheva.ru, upraveno.
Komentáře jsou vypnuty.