Vzor č. 124

Ažurový vzor s lístky

Počet ok: násobek 28 + 1 (+ kraj. oka)

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva.
Opakujeme úsek vzoru mezi svislými zelenými linkami.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Do výšky opakujeme řady 1 až 16.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady.
V rubových řadách pleteme oka tak, jak se nám jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace), nově nahozená oka pleteme na rubu obrace.

Grafický popis:

Značky v popisu:
   
1 oko hladce
   1 oko obrace
   2 oka splést hladce
   2 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté přes něj přetáhnout)
   3 oka splést přetažením  (2 oka sejmout hladce, 1 oko uplést hladce,
sejmutá oka přes ně přetáhnout – výsledné oko směřuje rovně vzhůru)

Komentáře jsou vypnuty.