Vzor č. 40

vzor 40-f

Vzor s kříženými oky

Počet ok: násobek 16 (+ 2 krajová oka)

Značka s křížkem na okrajích řad v grafickém popisu znamená „krajní oko pleteniny“ a do vzoru se nezapočítává.
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva, opakujeme úsek grafu zobrazený mezi šipkami.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. 
Opakujeme řady 1 až 12.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace).

Grafický popis:
vzor 40-popis

Značky v grafickém popisu:
vzor 17-hl   
1 oko hladce
     1 oko obrace
vzor 40-2pres1L   křížení 3 ok vlevo – 2 oka přes 1 oko (2 oka na pomocnou jehlici před práci, 1 oko hladce, oka z pomocné jehlice hladce)
vzor 40-2pres1P   křížení 3 ok vpravo – 2 oka přes 1 oko (1 oko na pomocnou jehlici za práci, 2 oka hladce, oko z pomocné jehlice hladce)
vzor 17-kro   krajní oko (do vzoru se nezapočítává)

Komentáře jsou vypnuty.