Vzor č. 31

vzor 31

Kosočtverce s dírkovým krajem

Počet ok: násobek 14 + 1
Značka s křížkem na okrajích řad v grafickém popisu
znamená „krajní oko pleteniny“ a do vzoru se nezapočítává.

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva,
opakujeme úsek grafu zobrazený mezi šipkami .
Svisle sledujeme řady zdola nahoru.
Opakujeme řady 1 až 24.

V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace), nově nahozená oka pleteme na rubu obrace.

Grafický popis:
vzor 31-popis

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 21-hl    1 oko hladce
vzor 21-obr    1 oko obrace
vzor 17-nah   1 oko nahodit
vzor 31-2splobr    2 oka splést obrace
vzor 31-3spl obr    3 oka splést obrace
vzor 17-kro   krajní oko (do vzoru se nezapočítává)Komentáře jsou vypnuty.