Vzor č. 35

vzor 35

Centrální pruh dírkových kosočtverců s lístečky

Počet ok: pruh nad 27 oky 
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Do výšky opakujeme řady 1 až 42.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady.
V rubových řadách pleteme oka tak, jak se nám jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace), nově nahozená oka pleteme na rubu obrace.

Grafický popis:
vzor 35-graf

Značky v popisu:
vzor 13-zn-není oko     
1 oko hladce
vzor 15-nah     1 oko nahodit
2 spl hl      2 oka splést hladce
2 spl přet     2 oka splést přetažením (1 oko sejmout, 1 oko uplést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
 vzor 18-ddc   3 oka splést přetažením (2 oka sejmout hladce, 1 oko uplést hladce, sejmutá oka přes něj přetáhnout – výsledné oko směřuje rovně vzhůru)
Komentáře jsou vypnuty.