Vzor č. 104

vzor 104

Ažurový vzor s okýnky

Počet ok:  násobek 8 + 1 + (2 kraj. oka)

Vodorovně pleteme podle značek v grafickém popisu zprava doleva.
V grafickém popisu jsou zobrazeny pouze lícové řady.
V rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví, nahození pleteme obrace.
Vodorovně opakujeme úsek vzoru označený vzor 104-zn-opakovat.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Opakujeme řady 1 až 12.


Grafický popis:
vzor 104-pop1

Vysvětlivky ke značkám:

vzor 104-zn-hl    1 oko hladce
vzor 104-zn-obr    1 oko obrace
vzor 104-zn-nah    1 oko nahodit
vzor 104-zn-2splhl    2 oka splést hladce
vzor 104-zn-2splpřet    2 oka splést přetažením (1 oko sejmout, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
vzor 104-zn-3spl   3 oka splést takto: 1 oko sejmout, 2 oka splést hladce, sejmuté oko přes ně přetáhnout)
vzor 104-zn-krajoko    krajové oko
vzor 104-zn-opakovat  úsek vzoru mezi šipkami opakujeme (řadu začínáme oky před první šipkou a řadu končíme oky za druhou šipkou)


zdroj Praktická žena 1990Komentáře jsou vypnuty.