Vzor č. 49

vzor 49

Strukturový vzor z hladkých a obrácených ok
Celoplošný vzor pro počet ok: násobek 12
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva,
opakujeme celý zobrazený úsek grafu .
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Opakujeme řady 1 až 16.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka podle pokynů u jednotlivých značek.

Grafický popis:
vzor 49-graf

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 29-hl   1 oko hladce, na rubu pleteme obrace
vzor 29-obr   1 oko obrace, na rubu pleteme hladce
vzor 49-rubzer   vroubkovaný žerzej obrace (tj. oko pleteme obrace na líci i na rubu)Komentáře jsou vypnuty.