Vzor č. 115

Proužky s dírkami a kříženými oky
Počet ok: násobek 10 (+ krajová oka, nejsou započítána do vzoru).

V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace). Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva, opakujeme celý zobrazený úsek vzoru.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, opakujeme řady 1 až 10.


Grafický popis:

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 29-hl      1 oko hladce
vzor 29-obr      1 oko obrace
nahodit za příč     1 oko nahodit
vzor 41-2splpřet      2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
3x3vpravo   6 ok překřížit vpravo: 3 oka dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 3 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce.


Komentáře jsou vypnuty.