Vzor č. 110

Centrální copánkový pruh

Pruh copánků nad 56 oky.
Počet ok: 16 (levý pruh copánku) + 24 (prostřední pruh) + 16 (pravý pruh)
tj. celkem 56 ok.
Grafický popis je rozdělen na dvě části:
popis A zobrazuje copánek ze 3 pramínků + okolní oka
(pleteme po obou stranách  centrálního vzoru)
popis B zobrazuje prostřední pruh vzoru s ažurovým úsekem
a s křížením 12 ok.
V popisu jsou zobrazeny jen lícové řady,
na rubu pleteme všechna oka jak se jeví.
Nahozená oka pleteme na rubu obrace.
Vodorovně pleteme pleteme podle značek zprava doleva – nejdříve úsek vzoru podle popisu  A, pak úsek vzoru podle popisu B a pak znovu úsek vzoru
podle popisu A.
Svisle opakujeme řady 1 až 16.


Grafické popisy:
popis A
popis B

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 29-hl      1 oko hladce
vzor 29-obr      1 oko obrace
nahodit za příč     1 oko nahodit
vzor 41-2splhl      2 oka splést hladce
vzor 41-2splpřet      2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
1x1vlevo-a   2 oka překřížit vlevo hl.: 1 oko dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 1 oko hladce a oko z pomocné jehlice hladce
2x2vlevo 4 oka křížíme vlevo: 2 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 2 oka upleteme hladce, 2 oka z pomocné jehlice hladce
   4 oka křížíme vpravo: 2 oka dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 2 oka upleteme hladce, 2 oka z pomocné jehlice hladce

    12 ok křížíme vpravo: 6 ok dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 6 ok upleteme hladce, 6 ok z pomocné jehlice hladce


Komentáře jsou vypnuty.