Vzor č. 41

vzor 41

Ažurový vzor s lístečky a kosočtverci
Počet ok: násobek 10 + 1

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva, řadu začneme oky zobrazenými před pravou zelenou linkou, pak opakujeme úsek grafu zobrazený mezi zelenými linkami a řadu končíme oky zobrazenými za levou zelenou linkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, opakujeme řady 1 až 14.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se nám jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace), nově nahozená oka pleteme na rubu obrace.

Grafický popis:
vzor 41-graf

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 29-hl   1 oko hladce
vzor 29-obr   1 oko obrace
nahodit za příč  1 oko nahodit
vzor 41-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 41-2splpřet   2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
vzor 41-3splrov   3 oka splést přetažením (2 oka sejmout hladce, 1 oko uplést hladce, sejmutá oka přes něj přetáhnout – výsledné oko směřuje rovně nahoru)Komentáře jsou vypnuty.