Vzor č. 21

vzor 21

Svislé pruhy s kříženými oky.
Počet ok: násobek 18 (+ 2 krajová oka)
Značka s křížkem na okrajích řad v grafickém popisu znamená „krajní oko pleteniny“ a do vzoru se nezapočítává.
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva,
opakujeme úsek grafu zobrazený mezi šipkami .
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Opakujeme řady 1 až 22.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace).

Grafický popis:
vzor 21-graf

Značky v grafickém popisu:
vzor 17-hl   
1 oko hladce
     1 oko obrace
vzor 21-2hlpřes2obrP   4 oka křížit vpravo (2 oka přesunout na pomocnou jehlici za práci, následující 2 oka uplést obrace, pak 2 oka z pomocné jehlice uplést hladce)
vzor 21-2hlpřes2obr    4 oka křížit vlevo ( 2 oka přesunout na pomocnou jehlici před práci, následující 2 oka uplést obrace, oka z pomocné jehlice uplést hladce)
vzor 21-6křížit   6 ok křížit takto: 2 oka nabrat na první pomocnou jehlici za práci, následující 2 oka nabrat na druhou pomocnou jehlici před práci, další 2 oka uplést hladce, potom uplést 2 oka ze druhé pomocné jehlice hladce a nakonec uplést hladce i oka z první pomocné jehlice.
vzor 17-kro   krajní oko (do vzoru se nezapočítává)
zdroj: shpulya.ru

Komentáře jsou vypnuty.