Vzor č. 116

Propletený široký copanový pruh

Počet ok centrálního pruhu: 30
(+ 2 až 3 oka rubovým žerzejem na každé straně – nejsou zahrnuta v popisu vzoru)

Vodorovně pleteme podle značek v grafickém popisu zprava doleva.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Opakujeme řady 1 až 12.

V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách centrálního pruhu pleteme všechna oka obrace.


Grafický popis:

Vysvětlivky ke značkám:
   1 oko hladce

   10 ok křížit vlevo (tj. 5 ok přesunout na pomocnou jehlici před práci, 5 ok hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce)
    10 ok křížit vpravo (tj. 5 ok přesunout na pomocnou jehlici za práci, 5 ok hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce)


Komentáře jsou vypnuty.