Vzor č. 114

Ažurové listy po celé ploše

Počet ok: násobek 19 +1 (+2 krajová oka – v popisu značená křížkem)

Vodorovně pleteme podle značek v grafickém popisu zprava doleva.
V grafickém popisu jsou zobrazeny lícové  i rubové řady.  Lícové řady jsou označeny lichými čísly, rubové řady sudými čísly. V rubových řadách sledujeme značky zleva doprava. Úsek vzoru mezi zelenými svislými linkami při pletení vodorovně opakujeme.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Opakujeme řady 3 až 18. 


Grafický popis:

Vysvětlivky ke značkám:
   
1 oko hladce
    1 oko obrace
vzor 96-p-nah    1 oko nahodit
     2 oka splést hladce
     2 oka splést přetažením
vzor 31-2splobr      2 oka splést obrace
      2 oka splést obrace za zadní nit (videoukázka)

vzor 96-p-kro    krajní oko (do vzoru se nezapočítává)


Komentáře jsou vypnuty.