Vzor č. 161


Plastický vzor s kříženými oky a vroubky

Český popis na základě videopostupu z Youtube

Počet ok: násobek 10+2 (+kraj.oka – v grafickém popisu nejsou znázorněna)

Pleteme podle grafického popisu. V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady. 
V rubových řadách pleteme oka tak, jak je popsáno u jednotlivých značek.
Vodorovně pleteme lícové řady podle značek zprava doleva, opakujeme úsek vzoru mezi svislými zelenými linkami.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, do výšky opakujeme řady 1 až 10.


Grafický popis:


Značky v popisu:
1 oko hladce (na rubu pleteme obrace)
1 oko obrace (na rubu pleteme hladce)
rubový žerzej, tj, oka pletená na líci i na rubu obrace
4 oka křížíme vpravo (tj. 2 oka přesunout na pomocnou jehlici za práci, 2 oka hladce, oka z pomocné jehlice hladce. Na rubu pleteme tato oka obrace)
4 oka křížíme vlevo: (tj. 2 oka přesunout na pomocnou jehlici před práci, 2 oka hladce, oka z pomocné jehlice hladce. Na rubu pleteme tato oka obrace)Komentáře jsou vypnuty.