Vzor č. 12

vzor 12

Vlnkový krajkový vzor

Počet ok: násobek 15 (+ krajová oka)
V grafickém popisu jsou zobrazeny jen lícové řady.
V rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví.
Nově nahozená oka pleteme na rubu obrace.
Svisle opakujeme řady 1 až 12.


Grafický popis:
vzor 12-graf

Značky v popisu:
vzor 12-hl   hladce
vzor 12-obr   obrace
vzor 12-nah   nahodit
vzor 12-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 12-2splpřet   2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)


Postup pletení:

1. řada: * 1 obr, 2 spl hl, 4 hl, 1 nah, 1 hl, 1 nah, 4 hl, 2 spl přet, 1 obr, od * opakujeme.
2. řada a všechny rubové řady: Oka pleteme tak, jak se jeví. Nově nahozená oka pleteme obrace.
3. řada: * 1 obr, 2 spl hl, 3 hl, 1 nah, 3 hl, 1 nah, 3 hl, 2 spl přet, 1 obr, od * opakujeme.
5. řada: * 1 obr, 2 spl hl, 2 hl, 1 nah, 5 hl, 1 nah, 2 hl, 2 spl přet, 1 obr, od * opakujeme.
7. řada: * 1 obr, 2 spl hl, 1 hl, 1 nah, 7 hl, 1 nah, 1 hl, 2 spl přet., 1 obr, od * opakujeme.
9. řada: * 1 obr, 2 spl hl, 1 nah, 9 hl, 1 nah, 2 spl přet, 1 obr, od * opakujeme.
11. řada: všechna oka obrace
Svisle opakujeme 1. až 12. řadu.

Zkratky v popisu:
hl = hladce
obr = obrace
nah = nahodit
2 spl hl = 2 oka splést hladce
2 spl přet = 2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)


Komentáře jsou vypnuty.