Vzor č. 154


Plastické ažurové vějířky

Počet ok: násobek 4 + 1 (+ kraj, oka)

Značka s křížkem na okrajích řad v grafickém popisu znamená „krajní oko pleteniny“ a do vzoru se nezapočítává.
Prázdný čtvereček v grafickém popisu neznamená nic, pleteme, jakoby tam nebyl. Do vzoru se nezapočítává.
Během pletení se celkový počet ok zvyšuje (řady 1 až 5) a znovu snižuje (řady 7 až 11), tím se vytváří plastický / reliéfní vzhled pleteniny.


Vodorovně pleteme podle značek v grafickém popisu zprava doleva, nejdříve oka před pravou šipkou, pak opakujeme úsek grafu zobrazený mezi šipkami a řadu končíme oky zobrazenými za levou šipkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru.
V grafickém popisu jsou zobrazeny jen řady lícové (tj. lichá čísla po pravé straně).
V rubových řadách pleteme všechna oka jak se jeví, nově nahozená oka pleteme na rubu obrace.
Svisle opakujeme řady 1 až 12.


Grafický popis:


Vysvětlivky ke značkám:
  
 1 oko hladce
1 oko obrace
1 oko nahodit (nabrat z příčné nitě)
2 oka splést hladce
krajní oko
žádné oko


zdroj: vzor z pinterestu, upravené obrázky


Komentáře jsou vypnuty.