Vzor č. 17

Klikaté dírkové pruhy

Celoplošný vzor pro počet ok: násobek 14 + 2 (+ 2 krajová oka)
Značka s křížkem na okrajích řad v grafickém popisu znamená „krajní oko pleteniny“ a do vzoru se nezapočítává.
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva,
opakujeme úsek grafu zobrazený mezi šipkami .
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Opakujeme řady 1 až 24.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka obrace.

Grafický popis:
vzor 17-popis

Značky v grafickém popisu:
vzor 17-hl   
hladce
vzor 17-obr   obrace
vzor 17-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 17-2splpřet   2 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, další oko uplést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
vzor 17-nah   nahodit
vzor 17-kro   krajní oko (do vzoru se nezapočítává)

Komentáře jsou vypnuty.