Vzor č. 62

vzor 62

Dírkový vzor s kosočtverci

Počet ok: násobek 12 + 7 (+ krajová oka)
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva nejdříve oko před pravou růžovou svislou linkou, pak opakujeme úsek grafu zobrazený mezi svislými růžovými linkami a řadu končíme oky zobrazenými za levou svislou růžovou linkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru.
V grafickém popisu jsou zobrazeny jen lícové (lichá čísla po pravé straně) řady.
V rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se nám jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace).
Svisle opakujeme řady 1 až 18.

Grafický popis:
vzor 62p

Značky v popisu:
vzor 13-hl    hladce
vzor 13-obr    obrace
vzor 12-nah    nahodit
2 spl hl        2 oka splést hladce
2 spl přet      2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
3-spl-hl       3 oka splést hladce
Komentáře jsou vypnuty.