Vzor č. 99

vzor 99

Dírkované klikaté lístky

Počet ok:  násobek 10 + 2

Vodorovně pleteme podle značek v grafickém popisu zprava doleva.
V grafickém popisu jsou zobrazeny lícové i rubové řady.
V rubových řadách jsou značky zobrazeny tak, jak budou oka vypadat na líci,
oka pleteme tak, jak je popsáno ve vysvětlivkách.
Vodorovně i svisle opakujeme úsek vzoru ohraničený fialovou linkou. 


Grafický popis:
vzor 99-pop


Vysvětlivky ke značkám:
   
1 oko hladce, na rubu obrace
    1 oko nahodit, na rubu obrace
vzor 98- zn-2spl-L     2 oka splést přetažením – tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout, na rubu 2 oka splést obrace za zadní nit (videoukázka)
vzor 98-zn-2spl-P     2 oka splést hladce, na rubu 2 oka splést obrace
vzor 99-zn-3splL    3 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 2 oka splést hladce, sejmuté oko přes ně přetáhnout – výsledné oko směřuje vlevo), v rubových řadách se nevyskytuje


Komentáře jsou vypnuty.