Vzor č. 13

vzor 13

Vzor s plastickými pecičkami.
Počet ok: násobek 8

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva. Prázdné čtverečky nemají pro pletení význam. Pleteme jakoby tam nebyly. Opakujeme celý zobrazený úsek grafu. 
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, opakujeme řady 1 až 20.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady (lichá čísla),
V rubových (sudých) řadách pleteme všechna oka tak,
jak se jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace).

Grafický popis:
vzor 13-graf

Značky v popisu:
vzor 13-hl   
1 oko hladce
vzor 13-obr   1 oko obrace
vzor 13-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 13-2splpřet   2 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté přes něj přetáhnout)
vzor 13-ddc   3 oka splést přetažením  (1 oko sejmout hladce, 2 oka splést hladce,
sejmuté přes ně přetáhnout – výsledné oko směřuje šikmo vlevo)
vzor 13-zn-1na5   1 oko rozplést na 5 ok (vpíchnout do oka a nabrat přízi, nespustit však oko z levé jehlice, ale nabrat přízi ještě 4x střídavě zezadu a zpředu, teprve pak spustit původní oko z levé jehlice – videoukázka ukazuje postup pro rozpletení 1 na 2 oka, 5 ok vytvoříme obdobným způsobem)
vzor 13-zn-není oko   prázdný čtvereček – žádné oko.
Komentáře jsou vypnuty.