Vzor č. 8

vzor 8

Krajkový pruh s lístky
Počet ok: násobek 29 + 3
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva,
opakujeme úsek grafu zobrazený mezi růžovými linkami.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Opakujeme řady 1 až 12.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se nám jeví.
Nově nahozená oka pleteme na rubu tak, jak určuje značka.

Grafický popis:
vzor 8-popis

Značky v popisu:
vzor 8-zn
Komentáře jsou vypnuty.

Komentáře jsou vypnuty.