Vzor č. 9

vzor 9

Ažurový vzor pro celou plochu.

Počet ok: násobek 10 + 4

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva nejdříve oka před pravou svislou zelenou linkou, pak opakujeme úsek grafu zobrazený mezi svislými zelenými linkami a řadu končíme oky zobrazenými za levou svislou zelenou linkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, opakujeme řady 1 až 12.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka ( i nově nahozená oka) obrace.

Grafický popis:
vzor 9-pop

Značky v popisu:
Prázdné čtverečky = oka  hladce
      nahodit
    2 oka splést hladce
    2 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
    3 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, 2 oka splést hladce, sejmuté oko přes ně přetáhnout – výsledné oko směřuje šikmo vlevo)
Komentáře jsou vypnuty.

Komentáře jsou vypnuty.