Vzor č. 7

vzor 7

Ažurová peříčka
Počet ok: násobek 9
Písmeno velké R na okrajích řad v grafickém popisu znamená „krajní oko pleteniny“ a do vzoru se nezapočítává.
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva,
opakujeme úsek grafu zobrazený mezi šipkami .
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Opakujeme řady 1 až 16.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se nám jeví.
Nově nahozená oka pleteme na rubu obrace.

Grafický popis:
vzor 7-graf

Vysvětlivky ke značkám:
  vzor03-zn-hl   hladce
obrace    obrace

  vzor03-zn-nah    nahodit
 vzor03-zn-2splhl   2 oka splést hladce
vzor03-zn-2splpřet 2 oka splést přetažením: 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout
Komentáře jsou vypnuty.