Vzor č. 126

Pruh s kříženými oky na obrace pletené ploše.
Propletený pruh nad 17 oky.

Vodorovně pleteme podle značek v grafickém popisu zprava doleva.
Pro případné opakování pruhu vodorovně můžeme opakovat celý zobrazený úsek grafického popisu nebo přidat 2-3 oka pletená rubovým žerzejem mezi jednotlivé svislé pruhy vzoru.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Opakujeme řady 1 až 22. V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady, v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace).


Grafický popis:


Vysvětlivky ke značkám:
   
1 oko hladce
    1 oko obrace

   Křížení 7 ok (vlevo) takto: 3 oka přesuneme na 1. pomocnou jehlici před pleteninu, 1 oko přesuneme na 2. pomocnou jehlici za pleteninu, 3 oka upleteme hladce, 1 oko z 2. pomocné jehlice upleteme obrace, oka z 1. pomocné jehlice upleteme hladce.

    Křížení 7 ok (vpravo) takto: 3 oka přesuneme na 1. pomocnou jehlici za pleteninu, 1 oko přesuneme na 2. pomocnou jehlici za pleteninu, 3 oka upleteme hladce, 1 oko z 2. pomocné jehlice upleteme obrace, oka z 1. pomocné jehlice upleteme hladce


Komentáře jsou vypnuty.