Vzor č. 72

Ažurový pruh lemovaný copánky

Centrální pruh vzoru nad 33 oky.
Vodorovně pleteme podle značek grafického popisu zprava doleva.
Čísla těsně pod zobrazením 1. řady označují počet ok,
čísla po pravé straně grafického popisu označují počet řad.
Jsou zobrazeny lícové i rubové řady.
V rubových řadách pleteme oka tak, jak se nám jeví v pletenině (tj. hladká oka hladce, obrácená obrace.),
v grafickém popisu jsou oka v rubových řadách zobrazena tak,
jak budou vypadat na líci.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru.
Do výšky opakujeme řady 1 až 12.

Grafický popis:
popis72

Vysvětlivky ke značkám:
hl   
1 oko hladce
obr   1 oko obrace
nah   1 oko nahodit
2splhl   2 oka splést hladce
2splpret   2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
3-spl-pret   3 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, 2 oka splést hladce, sejmuté oko přes ně přetáhnout – výsledné oko směřuje šikmo vlevo)
2x2   4 oka křížíme vpravo hladce (tj. 2 oka dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 2 oka upleteme hladce, pak oka z pomocné jehlice upleteme hladce)
zdroj: shpulya.ru

Komentáře jsou vypnuty.