Vzor č. 71

vzor71

Pruh křížených ok s nopkem

Pruh copánkových kosočtverců s nopkem pletený nad 22 oky.
Vodorovně pleteme podle značek grafického popisu zprava doleva.
Pro případné opakování pruhu vodorovně vedle sebe potřebujeme počet ok dělitelný 19 + 3 a opakujeme pak úsek vzoru od okraje ke svislé fialové lince.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Pleteme 1x řady 1 až 38, dál opakujeme řady 7 až 38.

V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace).


Grafický popis:
popis71

Vysvětlivky ke značkám:
  “hl” = 1 oko hladce
obr    “obr” = 1 oko obrace
2x2   “4 kříž P” = 4 oka křížíme vpravo hladce (tj. 2 oka dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 2 oka upleteme hladce, pak oka z pomocné jehlice upleteme hladce)
4x4p   “8 kříž P” = 8 ok křížíme vpravo hladce (tj. 4 oka dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 4 oka upleteme hladce, pak oka z pomocné jehlice upleteme hladce)
2x1p   “3 kříž P” = 3 oka křížíme vpravo – 2 hl přes 1 obr (tj. 1 oko dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 2 oka upleteme hladce, pak oko z pomocné jehlice upleteme obrace)
2x1l   “3 kříž L” =  3 oka křížíme vlevo – 2 hl přes 1 obr (tj. 2 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 1 oko upleteme obrace, pak oka z pomocné jehlice upleteme hladce)
3-2-1-p  “5 kříž L” =  5 ok křížíme vlevo takto: 3 oka dáme na pomocnou jehlici za pleteninu, 2 oka upleteme hladce, 1 oko z pomocné jehlice přesuneme na pracovní jehlici a upleteme obrace, pak zbývající 2 oka z pomocné jehlice upleteme hladce.
3-2-1-l     “5 kříž P” = 5 ok křížíme vpravo takto: 3 oka dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 2 oka upleteme hladce, 1 oko z pomocné jehlice přesuneme na pracovní jehlici a upleteme obrace, pak zbývající 2 oka z pomocné jehlice upleteme hladce.
nop  1  nopek (do oka vháčkujeme 5 neprotažených dlouhých sloupků, ty společně protáhneme a výsledné oko přesuneme na pravou jehlici)


Postup pletení pruhu nad 22 oky:
(vysvětlení k použitým zkratkám je výše u značek)
1. řada: 7 obr, 8 hl, 7 obr
2. řada a všechny rubové řady: Oka pleteme tak, jak se jeví, nopková oka pleteme hladce.
3. řada: 7 obr, 8 kříž P, 7 obr.
5. řada: stejně jako 1. řada.
7. řada: 6 obr, 3 kříž P, 4 kříž P, 3 kříž L, 6 obr.
9. řada: 5 obr, 3 kříž P, 3 kříž P, 3 kříž L, 3 kříž L, 5 obr.
11. řada: 4 obr, 3 kříž P, 3 kříž P, 2 obr, 3 kříž L, 3 kříž L, 4 obr.
13. řada: 3 obr, 3 kříž P, 3 kříž P, 4 obr, 3 kříž L, 3 kříž L, 3 obr.
15. řada: 3 obr, 2 hl, 1 obr, 2 hl, 6 obr, 2 hl, 1 obr, 2 hl, 3 obr.
17. řada: stejně jako 15. řada.
19. řada: 3 obr, 5 kříž L, 2 obr, 1 nopek, 3 obr, 5 kříž P, 3 obr.
21. řada: stejně jako 15. řada.
23. řada: stejně jako 15. řada.
25. řada: 3 obr, 3 kříž L, 3 kříž L, 4 obr, 3 kříž P, 3 kříž P, 3 obr.
27. řada: 4 obr, 3 kříž L, 3 kříž L, 2 obr, 3 kříž P, 3 kříž P, 4 obr.
29. řada: 5 obr, 3 kříž L, 3 kříž L, 3 kříž P, 3 kříž P, 5 obr.
31. řada: 6 obr, 3 kříž L, , 4 kříž P, 3 kříž P, 6 obr.
33. řada: stejně jako 1. řada.
35. řada: stejně jako 3. řada.
37. řada: stejně jako 1. řada.
Do výšky opakujeme 7. až 38. řadu.
Komentáře jsou vypnuty.