Vzor č. 140

Lístečkový ažurový pruh s překříženými oky
Plastický ažurový pruh ohraničený tenkými copánky – celkem nad 20 oky –
na pozadí pleteném rubovým žerzejem.
Oka rubového žerzeje nejsou zobrazena v grafickém popisu.

V grafickém popisu jsou zobrazeny jen lícové řady.
V rubových řadách pleteme všechna oka obrace.
Vodorovně pleteme lícové řady podle značek zprava doleva.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, upleteme 1x řadu 1,
dál opakujeme do výšky řady 3 až 18.


Grafický popis:

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 29-hl   1 oko hladce
nahodit za příč  1 oko nahodit
vzor 41-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 41-2splpřet   2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
1x1vlevo-a   2 oka překřížit vlevo hl.: 1 oko dáme na pomocnou jehlici před pleteninu, 1 oko hladce a oko z pomocné jehlice hladce
   2 oka překřížit vpravo hl.: 1 oko dáme na pomocnou jehlici za práci, 1 oko hladce a oko z pomocné jehlice hladce
4x4vlevo  8 ok křížit vlevo (4 oka přesuneme na pomocnou jehlici
před práci, následující 4 oka upleteme hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce)
4x4vpravo   8 ok křížit vpravo (4 oka přesuneme na pomocnou jehlici za práci, následující 4 oka upleteme hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce)


Zdroj: vlastní úprava jiného vzoru, vlastní grafický popis, ukázka je pletena přízí Mercan (zn. HiMalaya) na jehlicích č. 3,5
Komentáře jsou vypnuty.