Vzor č. 73

strmus-02a

Svislé ažurové pruhy
Počet ok: násobek 8 + 1
Písmeno velké R na okrajích řady v grafickém popisu znamená „krajní oko pleteniny“
a do vzoru se nezapočítává.
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva.
Opakujeme úsek grafu zobrazený mezi svislými linkami.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
Na rubu pleteme všechna oka obrace.
Do výšky opakujeme řady 1 a ž 6.

Grafický popis:
strmus-02-p

Vysvětlivky ke značkám:
1 hl   hladce
nahodit příč   1 oko nahodit z příčné nitě
3 spl přet-r   3 oka splést přetažením (2 oka sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmutá oka přes něj přetáhnout (výsledné oko směřuje rovně nahoru)
Komentáře jsou vypnuty.