Vzor č. 6

vzor 06-v

Ažurové kosočtverceAžurový kosočtvercový vzor pro celou plochu pleteniny.
Počet ok: násobek 12 + 1
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva nejdříve oka před pravou růžovou linkou,
pak opakujeme úsek grafu zobrazený mezi svislými růžovými linkami a řadu končíme oky zobrazenými za levou svislou růžovou linkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru.
V grafickém popisu jsou lícové (lichá čísla po pravé straně) i rubové (sudá čísla po levé straně) řady.
V rubových (sudých) řadách jsou oka graficky znázorněna tak, jak mají vypadat z lícové strany.
Svisle opakujeme řady 1 až 16.

Grafický popis:
vzor 06-graf

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 06-hl   hladce, na rubu obrace
vzor 06-obr   obrace, na rubu hladce
vzor 06-nah   nahodit
vzor 06-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 06-2splpř   2 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
vzor 06-5obt3x   5 ok 3x obmotat pracovní přízí
Komentáře jsou vypnuty.