Vzor č. 74

vzor0074

Centrální pruh copánkových kosočtverců

Pruh copánků nad 42 oky
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru.
Opakujeme řady 1 až 28.

V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady (lichá čísla),
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace).

Grafický popis (pro zvětšení klikněte na obrázek):
popis0074

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 17-hl   
1 oko hladce
    1 oko obrace
vzor 32-křiž4P   4 oka křížit vpravo (tj. 2 oka dát na pomocnou jehlici za práci, 2 oka hladce, oka z pomocné jehlice hladce)
vzor 32-křiž4L    4 oka křížit vlevo (tj. 2 oka dát na pomocnou jehlici před práci, 2 oka hladce, oka z pomocné jehlice hladce)
1přes2L    3 oka křížit vlevo (1 přes 2) takto: 1 oko dát na pomocnou jehlici před práci, 2 oka hladce, pak oko z pomocné jehlice hladce.
1přes2P    3 oka křížit vpravo (1 přes 2): 2 oka dát na pomocnou jehlici za práci, 1 oko uplést hladce, pak 2 oka z pomocné jehlice hladce.
2přes1L   3 oka křížit vlevo (2 přes 1): 2 oka dát na pomocnou jehlici před práci, 1 oko obrace, pak 2 oka z pomocné jehlice hladce
2přes1P     3 oka křížit vpravo (2 přes 1): 1 oko dát na pomocnou jehlici za práci, 2 oka hladce, pak oko z pomocné jehlice obrace.
2hpřes2pP  4 oka křížit vpravo: 2 oka dát na pomocnou jehlici za práci, 2 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice uplést obrace.
2hpřes2pL   4 oka křížit vlevo: 2 oka dát na pomocnou jehlici před práci, následující 2 oka uplést obrace, pak oka z pomocné jehlice uplést hladce.
Komentáře jsou vypnuty.