Vzor č. 82

vzor 82

Ažurové lístečky

Počet ok: násobek 13

V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka obrace.
Vodorovně pleteme lícové řady podle značek zprava doleva,
opakujeme celý zobrazený úsek grafu.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, opakujeme řady 1 až 16.

Grafický popis:
vzor 82-pop

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 29-hl   1 oko hladce
  1 oko nahodit
vzor 41-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 41-2splpřet   2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)


Komentáře jsou vypnuty.