Vzor č. 5

vzor05-v400

Plastické dírkové pruhy
Počet ok: násobek 8 + 1
Písmeno velké R na okrajích řady v grafickém popisu znamená „krajní oko pleteniny“
a do vzoru se nezapočítává.

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva. 
Opakujeme úsek grafu zobrazený mezi svislými linkami.
V grafickém popisu je znázorněna jen jedna lícová řada,
Na rubu pleteme všechna oka obrace.
Do výšky opakujeme stále jen 1. a 2. řadu.

Grafický popis:
vzor05-popis

Vysvětlivky ke značkám:
1 hl   hladce
nahodit příč   1 oko nahodit z příčné nitě
3 spl přet-r   3 oka splést přetažením (2 oka sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmutá oka přes něj přetáhnout (výsledné oko směřuje rovně nahoru)


Slovní popis:

1. řada: *1 hl, 1 nah, 2 hl, 3 spl přet, 2 hl, 1 nah; od *opakujeme k poslednímu oku, 1 hl.
2. řada: obrace
Do výšky opakujeme 1. a 2. řadu

Použité zkratky:
hl = hladce
nah  = nahodit za příčnou nit
3 spl přet = 3 oka splést přetažením: 2 oka sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmutá oka přes něj přetáhnout (výsledné oko směřuje rovně nahoru)Komentáře jsou vypnuty.

Komentáře jsou vypnuty.