Vzor č. 143

Jednoduchý široký dírkový pruh
Ažurový pruh nad 25 oky.

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva.
Celý zobrazený úsek vzoru pleteme vodorovně  1x.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví.
Nově nahozená oka pleteme  obrace.
Písmeno velké R na okrajích řad v grafickém popisu
znamená „krajní oko pleteniny“ a do vzoru se nezapočítává.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, opakujeme řady 1 až 10.


Grafický popis:

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 28-hl   
1 oko hladce
   1 oko obrace
vzor 28-nah   1 oko nahodit
vzor 28-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 28-2splpřet   2 oka splést přetažením: 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout
vzor 28-kro   krajní oko – do vzoru se nezapočítává


Zdroj obrázku: zrušená německá webová stránka
Komentáře jsou vypnuty.