Vzor č. 15

vzor 15

Ažurový pruh srdcí

Svislá řada dírkových „srdíček“ – ažurový pruh nad 25 oky.
Pokud chceme více pruhů vedle sebe,
opakujeme celý graficky zobrazený úsek vzoru.
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, opakujeme řady 1 až 14.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví.
Nově nahozená oka pleteme na rubu hladce.

Grafický popis:
vzor 15-graf

Značky v popisu:
vzor 15-hl   1 oko hladce
vzor 15-obr    1 oko obrace
vzor 15-nah   1 oko nahodit, na rubu plést hladce
vzor 15-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 15-2splpřet   2 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
vzor 15-2splobr   2 oka splést obrace

Komentáře jsou vypnuty.