Vzor č. 4

vzor04-v

Dírkový vzor z kosočtverců
Ažurový kosočtvercový vzor pro celou plochu pleteniny.
Počet ok: násobek 8 + 1
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva nejdříve oka před pravou šipkou,
pak opakujeme úsek grafu zobrazený mezi šipkami a řadu končíme oky zobrazenými za levou šipkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka ( i nově nahozená oka) obrace.

Grafický popis:
vzor04-graf

Vysvětlivky ke značkám:
   hladce
    nahodit
   2 oka splést hladce
   2 oka splést přetažením: 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout
3 spl hl   3 oka splést hladce
   3 oka splést přetažením: 1 oko sejmout hladce, 2 oka splést hladce, sejmuté oko přes ně přetáhnout (výsledné oko směřuje šikmo vlevo)
Komentáře jsou vypnuty.