Vzor č. 133

Pružný lístkový vzor
Velmi pružný vzor s plastickými lístečky ve svislých řadách se hodí na čepice, roláky a jiné pružné pleteniny.

Počet ok: násobek 14 (+ 2 kraj. oka)
Vzor pleteme podle grafického popisu.
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva.
Pro vodorovné opakování vzoru opakujeme celý zobrazený úsek grafického popisu. V grafickém popisu jsou zobrazeny jen lícové řady. V rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace.) Nově nahozená oka pleteme na rubu obrace. Svisle sledujeme řady zdola nahoru a do výšky opakujeme řady 1 až 16.


Grafický popis:

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 29-hl   1 oko hladce
vzor 29-obr   1 oko obrace
 1 oko nahodit obtočením jehlice (videoukázka tady – nevznikají dírky), můžeme místo toho použít i jiný způsob nahození, kterým dírky vzniknou.
vzor 41-2splpřet   2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
vzor 41-2splhl   2 oka splést hladce
   3 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, 2 oka splést hladce, sejmuté oko přes ně přetáhnout – výsledné oko směřuje šikmo vlevo)
vzor 13-zn-není oko   prázdný čtvereček – žádné oko.


Vzoreček je pletený přízí Olivie č.6 (zn. Vlnika) na jehlicích č. 3,5.
Komentáře jsou vypnuty.