Vzor č. 48

vzor 48

Ažurové stříšky
Počet ok: násobek 10 + 1

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva, řadu začneme oky zobrazenými před pravou šipkou, pak opakujeme úsek grafu zobrazený mezi šipkami a řadu končíme oky zobrazenými za levou šipkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, opakujeme řady 1 až 14.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka obrace.

Grafický popis:
vzor 48-graf

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 29-hl   1 oko hladce
nahodit za příč  1 oko nahodit
vzor 41-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 41-2splpřet   2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
vzor 41-3splrov   3 oka splést přetažením (2 oka sejmout hladce, 1 oko uplést hladce, sejmutá oka přes něj přetáhnout – výsledné oko směřuje rovně nahoru)Komentáře jsou vypnuty.