Vzor č. 147

Ažurové kosočtverce s vroubkovými pruhy
Počet ok: násobek 10 + 2 (+ 2 k.o.)
Vzor vhodný na větší plochy – např. dětské deky,
dámské svetry a pulovry.

Další ukázky pleteniny s témto vzorem:
ukázka pletená pruhující přízí ukázka pleteniny před vypnutím ukázka pleteniny zblízka

V grafickém popisu jsou zobrazeny jen lícové řady.
V rubových řadách pleteme oka obrace,
kromě ok pletených vroubkovým žerzejem.
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva.
Každou řadu začneme oky zobrazenými
před pravou svislou zelenou linkou, pak
opakujeme úsek vzoru mezi šipkami (svislými zelenými linkami)
a řadu končíme oky za levou svislou zelenou linkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru,
do výšky opakujeme řady 1 až 24.
Dírky jsou tvořeny přidanými (nahozenými) oky
nabráním z nového vlákna (viz videoukázka).
Je možné také přidávat (nahodit) oka vypletením z příčného vlákna,
ale vzniknou tím menší dírky a vzor nebude tak výrazný.


Grafický popis:

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 29-hl   1 oko hladce (na rubu obrace)
  1 oko nahodit (na rubu obrace)
vzor 41-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 41-2splpřet   2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce,
1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
   vroubkový žerzej: na líci oka pleteme hladce,
na rubu oka pleteme také hladce


ukázková pletenina: modrá: příze Merino (zn. Vlnap), šedá pruhující: příze Josefina (zn. Vlnika), obojí jehlice č. 3 (stejný vzor: Avercheva č. 955)

Komentáře jsou vypnuty.