Vzor č. 20

vzor 20

Ažurový vzor
Dírkový celoplošný vzor
Počet ok: násobek 10 + 1 (+krajová oka)
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva,
opakujeme úsek grafu označený písmeny „MS“ .
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Opakujeme řady 1 až 20.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady.
V rubových řadách pleteme všechna oka obrace.

Grafický popis:
vzor 20-graf

Značky v popisu:
vzor 13-zn-není oko      1 oko hladce
vzor 15-nah     1 oko nahodit
2 spl hl      2 oka splést hladce
2 spl přet     2 oka splést přetažením
 vzor 18-ddc   3 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, 2 oka splést hladce, sejmuté oko přes ně přetáhnout)
Komentáře jsou vypnuty.