Vzor č. 47

vzor 47

Dírkové kosočtverce

Ažurový vzor pro celou plochu pleteniny
Počet ok: násobek 10 + 3 (+ krajová oka)
Písmeno velké R na okrajích řad v grafickém popisu
znamená „krajní oko pleteniny“ a do vzoru se nezapočítává.
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva. Řadu začínáme oky zobrazenými před pravou šipkou, pak opakujeme úsek grafu mezi šipkami a řadu končíme oky zobrazenými za levou šipkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, opakujeme řady 1 až 20.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka ( i nově nahozená oka) obrace.

Grafický popis:
vzor 47-graf

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 28-hl   
1 oko hladce
vzor 28-nah   1 oko nahodit
vzor 28-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 28-2splpřet   2 oka splést přetažením: 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout
  3 oka splést přetažením: 1 oko sejmout hladce, 2 oka splést hladce, sejmuté oko přes ně přetáhnout (výsledné oko směřuje šikmo vlevo)
vzor 28-kro   krajní oko – do vzoru se nezapočítává

Komentáře jsou vypnuty.