Vzor č. 164


Lístečky v kosočtvercích s kříženými oky

Toto je česká verze ruského originálu Uzor  787.
Česká verze vzoru vzniká na přání návštěvníků této stránky
(resp. stránky Facebooku) – tj. na základě největšího počtu hlasů
(k dnešku celkem 54 lajků) na FB stránce se vzorem.


Počet ok: násobek 22 + 1

Pleteme podle značek v grafickém popisu.
V originálním popisu jsou zobrazeny lícové i rubové řady.
Pro lícové řady (označ. lichými čísly) sledujeme grafické značky zprava doleva,
Každou lícovou řadu začneme oky zobrazenými před pravou svislou růžovou linkou, pak opakujeme úsek vzoru mezi svislými růžovými linkami a řadu končíme oky za levou svislou růžovou linkou.
V rubových řadách grafu jsou oka zobrazena tak, jak vypadají na lícové straně. Pleteme tedy opačně, než ukazují značky – hladké oko na rubu obrace, obrácené oko na rubu hladce a nově nahozené oko na rubu obrace. Při pletení rubových řad sledujeme grafické značky zleva doprava (opakujeme úsek vzoru mezi růžovými linkami).
Do výšky opakujeme řady 1 až 40.


Grafický popis:


Použité značky:

1 oko hladce, na rubu pleteme obrace
prázdný čtvereček: 1 oko obrace, na rubu pleteme hladce
1 oko nahodit, na rubu pleteme obrace
2 oka splést hladce s náklonem vpravo (tj. 2 oka splést hladce)
2 oka splést hladce s náklonem vlevo (tj. 2 oka splést přetažením: 1 oko sejmout hladce, 1 oko uplést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout.)
3 oka splést přetažením takto: 1 oko sejmout, 2 oka splést hladce, sejmuté oko přes ně přetáhnout, výsledné oko směřuje vlevo
4 oka hladce křížíme vpravo takto: 2 oka přesuneme na pomocnou jehlici za pleteninu, 2 oka upleteme hladce, pak oka z pomocné jehlice upleteme hladce.
4 oka hladce křížíme vlevo takto: 2 oka přesuneme na pomocnou jehlici před pleteninu, 2 oka upleteme hladce, pak 2 oka z pomocné jehlice upleteme hladce.
4 oka křížíme takto: 2 oka přesuneme na pomocnou jehlici za pleteninu, 2 oka upleteme hladce, pak oka z pomocné jehlice upleteme obrace.
4 oka křížíme takto: 2 oka přesuneme na pomocnou jehlici před pleteninu, 2 oka upleteme obrace, pak 2 oka z pomocné jehlice upleteme hladce.
5 ok křížíme vpravo takto: 3 oka přesuneme na pomocnou jehlici za pleteninu, 2 následující oka upleteme hladce, pak oka z pomocné jehlice upleteme hladce.
5 ok křížíme vpravo takto: 3 oka přesuneme na pomocnou jehlici za pleteninu, 2 následující oka upleteme hladce, pak z pomocné jehlice upleteme 1 oko obrace a 2 oka hladce.


Nemohu ručit za případné chyby v originální verzi popisu. Pokyny k event. zakoupení vzorníku avercheva najdete tady

Komentáře jsou vypnuty.