Vzor č. 134

Kosočtverce tvořené dírkami a kříženými oky
Počet ok: násobek 18 +1 (+kraj. oka)

Vodorovně pleteme podle značek grafického popisu zprava doleva, opakujeme úsek grafu zobrazený mezi svislými zelenými linkami a řadu končíme okem zobrazeným za levou svislou zelenou linkou.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, opakujeme řady 1 až 16.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se nám jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace), nově nahozená oka pleteme na rubu obrace.


Grafický popis:

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 29-hl   1 oko hladce
vzor 29-obr   1 oko obrace
nahodit za příč  1 oko nahodit
vzor 41-3splrov   3 oka splést přetažením (2 oka sejmout hladce, 1 oko uplést hladce, sejmutá oka přes něj přetáhnout – výsledné oko směřuje rovně nahoru)
4x4vlevo  8 ok křížit vlevo (4 oka přesuneme na pomocnou jehlici před práci, následující 4 oka upleteme hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce)
4x4vpravo   8 ok křížit vpravo (4 oka přesuneme na pomocnou jehlici za práci, následující 4 oka upleteme hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce)


Ukázka vzoru je pletena přízí Kačenka (odst. 7104), zn. NČT, na jehlicích č. 3
Komentáře jsou vypnuty.