Vzor č. 106

Jednoduché dírkové pruhy

Ažurový vzor

Počet ok: násobek 6

Vodorovně pleteme podle značek v grafickém popisu zprava doleva.
V grafickém popisu jsou zobrazeny pouze lícové řady.
V rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví, nahození pleteme obrace.
Vodorovně opakujeme celý zobrazený úsek vzoru, svisle opakujeme řady 1 až 4.

Grafický popis:

Vysvětlivky ke značkám:
    1 oko hladce
  1 oko obrace
  1 oko nahodit
   2 oka splést hladce
    2 oka splést přetažením (tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)


Komentáře jsou vypnuty.