Vzor č. 163


Ažurové pruhy s vlnitým dolním okrajem

Počet ok: násobek 24 +1 (+ krajová oka, která nejsou započítána ani zobrazena v graf. popisu)

Pleteme podle grafického popisu. V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady. 
V rubových řadách pleteme oka tak, jak se jeví, tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace. Nově nahozená oka pleteme na rubu obrace..
Vodorovně pleteme podle značek, sledujeme je zprava doleva, opakujeme úsek vzoru mezi svislými zelenými linkami. Svisle sledujeme řady zdola nahoru, do výšky opakujeme řady 1 až 16.


Grafický popis:


Vysvětlivky ke značkám:

1 oko hladce
1 oko obrace
1 oko nahodit (nabrat oko z příčné nitě)
2 oka splést hladce
2 oka splést přetažením ((tj. 1 oko sejmout hladce, 1 oko hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
3 oka splést hladce (náklon vpravo)
3 oka splést přetažením (= 1 oko sejmout, 2 oka splést hladce, sejmuté oko přes ně přetáhnout, výsledné oko směřuje vlevo)


Ukázka vzoru je pletená přízí Elian Baby (zn. VSV) na jehlicích č. 3,5.

Komentáře jsou vypnuty.