Vzor č. 84

vz 84v

Svislé pruhy copánků křížených vlevo nebo vpravo.

Počet ok: násobek 14 (+ 2 krajová oka)
Značka s křížkem na okrajích řad v grafickém popisu znamená „krajní oko pleteniny“ a do vzoru se nezapočítává.
Vodorovně pleteme podle značek grafického popisu zprava doleva,
opakujeme úsek grafu zobrazený mezi šipkami.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. 
Opakujeme řady 1 až 8.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak,
jak se jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace).


Grafický popis:
vz 84-p


Značky v grafickém popisu:
vzor 17-hl   
1 oko hladce
     1 oko obrace
    6 ok křížit vpravo (tj. 3 oka přesunout na pomocnou jehlici za práci, 3 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce)
    6 ok křížit vlevo (tj. 3 oka přesunout na pomocnou jehlici před práci, 3 oka hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce)
vzor 17-kro   krajní oko (do vzoru se nezapočítává)


Komentáře jsou vypnuty.