Vzor č. 37

vzor 37

Plocha plná kytiček
Ažurový celoplošný vzor

Počet ok: násobek 10 + 1
Značka s křížkem na okrajích řad v grafickém popisu
znamená „krajní oko pleteniny“ a do vzoru se nezapočítává.

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva, řadu začínáme oky zobrazenými před fialovou svislou linkou, pak opakujeme úsek grafu zobrazený mezi dvěma svislými fialovými linkami a řadu končíme oky za druhou svislou fialovou linkou. 
Svisle sledujeme řady zdola nahoru.
Opakujeme řady 1 až 20.

V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka obrace.

Grafický popis:
vzor 37-graf

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 17-hl   
1 oko hladce
vzor 17-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 17-2splpřet   2 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, další oko uplést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
vzor 17-nah   1 oko nahodit
vzor 17-kro   krajní oko (do vzoru se nezapočítává)
Komentáře jsou vypnuty.