Vzor č. 36

vzor 36

Ažurový vzor s klikatými trojúhelníky

Počet ok: násobek 13
Značka s křížkem na okrajích řad v grafickém popisu
znamená „krajní oko pleteniny“ a do vzoru se nezapočítává.

Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva a
opakujeme celý zobrazený úsek grafického popisu.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru.
Opakujeme řady 1 až 40.

V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví, nově nahozená oka pleteme na rubu obrace, oka pletená anglicky hladce pleteme na rubu anglicky obrace.

Grafický popis:
vzor 36-graf

Vysvětlivky ke značkám:
   
1 oko anglicky hladce (tj. hladce za zadní nit), na rubu pleteme anglicky obrace
    1 oko obrace, na rubu hladce
vzor 17-2splhl   2 oka splést hladce
vzor 17-2splpřet   2 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, další oko uplést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout)
vzor 17-nah   1 oko nahodit
vzor 17-kro   krajní oko (do vzoru se nezapočítává)
Komentáře jsou vypnuty.