Vzor č. 111

Plastický vlnkový lístkový vzor
Počet ok: násobek 8 (+ kraj. oka)

Vodorovně pleteme podle značek v grafickém popisu zprava doleva.
Do strany opakujeme celý zobrazený úsek vzoru.
Pozor! Protože vzor tvoří plastický reliéf, počet ok se v jednotlivých řadách mění. Nejméně je 8 ok, nejvýše je 14 ok v jednom opakování vzoru.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru.
Do výšky opakujeme řady 1 až 28.
V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady.
V rubových řadách pleteme oka tak, jak se nám jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace), nově nahozená oka pleteme na rubu obrace.


Grafický popis vzoru (kliknutím zvětšíte):

Vysvětlivky ke značkám:
Prázdné čtverečky v grafickém popisu nemají pro pletení význam,
pleteme jakoby tam nebyly.
     1 oko hladce
     1 oko obrace
     2 oka splést hladce – výsledné oko směřuje vpravo
      2 oka splést přetažením (1 oko sejmout hladce, druhé oko uplést hladce, sejmuté oko přes něj přetáhnout – výsledné oko směřuje vlevo)
    1 oko nahodit
    3 oka splést přetažením (2 oka sejmout hladce, 1 oko uplést hladce, sejmutá oka přes něj přetáhnout – výsledné oko směřuje rovně vzhůru)
   3 oka překřížit vlevo takto: 2 oka na pomocnou jehlici před práci, 1 oko uplést obrace, 2 oka z pomocné jehlice uplést hladce
  3 oka překřížit vpravo takto: 1 oko na pomocnou jehlici za práci, následující 2 oka uplést hladce, potom oko z pomocné jehlice uplést obrace
Komentáře jsou vypnuty.