Vzor č. 38

vzor 38

Pruh s kříženými oky

Pruh copánku nad 30 oky
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva.
Pro případné opakování pruhu vodorovně vedle sebe potřebujeme počet ok dělitelný 28 + 2 a opakujeme pak úsek vzoru mezi svislými zelenými linkami.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru. Opakujeme řady 1 až 20.

V grafickém popisu jsou znázorněny jen lícové řady,
v rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví (tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace).

Grafický popis:
vzor 38-graf

Vysvětlivky ke značkám:
vzor 29-hl   1 oko hladce
vzor 29-obr   1 oko obrace
vzor 38-1přes2    křížení 3 ok vpravo: 1 hl přes 2 hl (2 oka na pomocnou jehlici za práci, 1 oka hladce, oka z pomocné jehlice hladce)
vzor 38-3přes1obrL   křížení 4 ok vlevo – 3 hl přes 1 obr (3 oka přesuneme na pomocnou jehlici před práci, následující 1 oko upleteme obrace, pak oka z pomocné jehlice hladce)
vzor 38-3přes1obrP    křížení 4 ok vpravo – 3 hl přes 1 obr (1 oko přesuneme na pomocnou jehlici za práci, následující 3 oko upleteme hladce, pak oko z pomocné jehlice obrace)
vzor 38-3přes1hlP    křížení 4 ok vpravo – 3 hl přes 1 obr (1 oko přesuneme na pomocnou jehlici za práci, následující 3 oko upleteme hladce, pak oko z pomocné jehlice hladce)
vzor 38-3přes1hlL    křížení 4 ok vlevo – 3 hl přes 1 obr (3 oka přesuneme na pomocnou jehlici před práci, následující 1 oko upleteme hladce, pak oka z pomocné jehlice hladce)
Komentáře jsou vypnuty.