Vzor č. 152


Plastický kosočtverec
Svislý pruh kosočtverců pletený nad 18 oky.

Pleteme podle grafického popisu.
V popisu jsou zobrazena jen oka copánkového pruhu kosočtverců,
nejsou tam oka okrajového rubového žerzeje.
Pro případné opakování několika pruhů vodorovně vedle sebe,
doporučuji oddělit jednotlivé pruhy několika oky rubového žerzeje.

V grafickém popisu jsou zobrazeny jen lícové řady (lichá čísla).
V rubových řadách pleteme všechna oka tak, jak se jeví,
tj. hladká oka hladce, obrácená oka obrace.
Vodorovně pleteme podle značek zprava doleva.
Svisle sledujeme řady zdola nahoru, opakujeme do výšky řady 1 až 24.


Grafický popis:


Vysvětlivky ke značkám:

   1 oko hladce
  1 oko obrace
    3 oka křížit vlevo (2 přes 1): 2 oka dát na pomocnou jehlici před práci, 1 oko obrace, pak 2 oka z pomocné jehlice hladce
   3 oka křížit vpravo (2 přes 1): 1 oko dát na pomocnou jehlici za práci, 2 oka hladce, pak oko z pomocné jehlice obrace.
  4 oka křížit vpravo (tj. 2 oka přesunout na pomocnou jehlici za práci, 2 oka hladce, oka z pomocné jehlice hladce)
   4 oka křížit vlevo (tj. 2 oka přesunout na pomocnou jehlici před práci, 2 oka hladce, oka z pomocné jehlice hladce)


Zdroj: shpulja.com – v ruštině, uzor 9
Komentáře jsou vypnuty.